Marknadsundersökning 1:1 live online demo

Agil marknadsundersökning: programvara och service. Samla in och analysera data. Plattform för agila marknadsundersökningar

Agil marknadsundersökning
PRÖV MARKNADSFÖRSÖKNINGSPROGRAM NU GRATIS
INNOVATIVT
KOSTNADSEFFEKTIV
UPPKOPPLAD NEDKOPPLAD
FAST ROLL-OUT

TESTNING

Som en del av denna 1:1 live online-presentation visar vi dig hur du använder QuestionPro Dina marknadsundersökningar vig, Schnell, kostnadseffektiv och prestera professionellt.

Agil marknadsundersökning med QuestionPro

Agil marknadsundersökning med QuestionPro

Vi presenterar dig som en del av vår 1:1 live online presentation med den webbaserade programvaran (SaaS) för smidig marknadsundersökning QuestionPro en unik, tids-, kostnads- och nervbesparande applikation och verktyg för datainsamling och dataanalys som är exakt skräddarsydda efter kraven från företag som ställer höga krav på agil marknadsundersökning. Marknadsundersökningsplattformen QuestionPro är ett av de mest använda datainsamlings- och utvärderingssystemen världen över! Dessutom förklarar vi våra tjänster kring ämnet agil marknadsundersökning för dig.

Webbaserad programvara för smidig marknadsundersökning

Applikationer för agil marknadsundersökning

Produkttest, koncepttest, sammanslagsanalys, TURF-analys, van Westendorp priskänslighetsmätare, nettopromotorpoäng, fokusgrupper online, semantisk differens, maximal skillnadsskalning, A / B-tester, IAT, mobil dagbok, värmekartor, bild- och videoklassificering , undersökningar och undersökningar, avlyssningsundersökningar, offline datainsamling, onlinepaneler, marknadsundersökningsgrupper, social lyssnande, testmetoder för marknadsundersökningar, omfattande analyser och mycket mer. Den webbaserade programvaran för smidig marknadsundersökning QuestionPro Förenar kraftfulla verktyg för smidig marknadsundersökning på bara en enda plattform, med vilken du kan implementera alla tänkbara typer och former av undersökningar och testförfaranden för marknadsundersökningar.

Snabba, flexibla och smidiga marknadsundersökningar

Lägg med dig QuestionPro agila marknadsundersökningar snabbt och enkelt. Marknadsundersökningsplattformen QuestionPro anpassar sig flexibelt till utmaningar och behov i genomförandet av studier och testförfaranden samt i automatiseringen av dina marknadsundersökningar. De integrerade verktygen är mycket lätta att lära sig och kan därför användas snabbt även av oerfarna användare. Med vår fullständiga service erbjuder vi dig också möjlighet att lägga ut marknadsundersökningar.

Smarta frågetyper och prediktiv analys

Med den innovativa plattformen för genomförande av smidig marknadsundersökning från QuestionPro du kan skapa marknadsundersökningar och testprocedurer med intelligenta frågetyper och progressiva funktioner och funktioner snabbt, enkelt, på flera språk och utan ytterligare programmering. De integrerade verktygen för agil marknadsundersökning, baserade på artificiell intelligens och en förutsägbar analysmotor, möjliggör förvärv och insamling av marknadsdata med ett urval av över 50 färdiga standard- och utökade frågeställningar över alla medier.

Utvärderingar och analyser med ett knapptryck

Marknadsundersökningsplattformen QuestionPro erbjuder dig ett komplett paket med rapporterings- och analysverktyg som ger dig snabb insikt i dina marknadsundersökningsdata: avancerade analyser som segmentering, beredskapstabeller, sammansatta och TURF-analyser, AI-baserad semantisk textanalys, korsreferensjämförelser, grupperingsanalys, geokodning, marknadssimuleringar, bortfall och analys, gapanalys, trendanalys och mycket mer. Med QuestionPro du kan konvertera dina marknadsundersökningsrapporter till lätt att tolka, grafiskt tilltalande och tydligt ordnade visuella infografik med ett knapptryck och exportera dem till vanliga presentationsformat. För ytterligare analys av data, resultaten av QuestionPro Kan exporteras i olika format inklusive Excel, SPSS, TXT, Dropbox eller Google Drive.

Intelligenta funktioner för komplexa, agila marknadsundersökningsstudier

Plattformen för agil marknadsundersökning från QuestionPro erbjuder dig en mängd olika funktioner och funktioner för marknadsundersökningar på hög nivå. Använd förgreningslogik, poänglogik, variabel överföring, fråga och svar randomisering, fråge block rotation, variabel överföring, frågextraktioner, förfyllning av frågor, tillfällig lagring av frågeformulär, undersökning och testkedjning, kvothantering, panel -Integration och många andra funktioner utan programmering! Det finns också möjlighet att användardefinierat skript.

Agil marknadsundersökningsprogramvara och service från QuestionPro

Fleranvändarmiljö och enkel roll- och rättighetshantering för marknadsundersökningsgrupper

Marknadsundersökningsplattformen från QuestionPro erbjuder dig en fleranvändarmiljö som gör det möjligt för företag att arbeta tillsammans i agile marknadsundersökningar. En sofistikerad rättighet och förebild hanterar åtkomst på alla nivåer. Utforma en undersökning eller testprocedur med flera personer och bestäm vem som får se utvärderingarna eller delar av utvärderingarna. Använd cookie-baserade funktioner för enkel inloggning som gör den tråkiga administrationen av flera lösenord överflödig. Autentisera din QuestionPro-Användarkonto med SSO mot tredjepartssystem för att garantera högsta säkerhetsnivå.

Agil marknadsundersökning med säkerhet

Högsta prioritet i marknadsundersökningar är säkerheten för marknadsundersökningsdata. QuestionPro är SSAE 16 (SOC 2) -kompatibel, EU och Schweiz SafeHarbor-certifierad och helt GDPR-kompatibel. SSL för undersökningar och data är standard, med möjlighet att lägga till SSO. Aktivera och avaktivera offentliga undersökningar och studier med ett musklick, skapa lösenordsskyddade studier och testförfaranden, autentisera undersökningsdeltagare och testpersoner via sociala medier, förhindra att marknadsundersökningsstudier fylls ut flera gånger med antidosningsfyllning och använda många andra avancerade säkerhetslösningar från marknadsundersökningsplattformen QuestionPro. Agil marknadsundersökning betyder också trygghet vid genomförande av marknadsundersökningar.

24 * 7 globalt "smidigt" stöd

Här på QuestionPro Vi tar vår kundtjänst mycket seriöst. Vi erbjuder dig världsomspännande live kundsupport dygnet runt, 365 dagar om året. Du kan nå oss när som helst via onlinechatt, e-post eller telefon. Dessutom erbjuder vi dig permanenta kontakter som känner till hela din kundhistorik och därför kan reagera snabbt på utmaningar inom agil marknadsundersökning i live-drift.

Enkel integration av tredjepartssystem

För att kunna garantera smidig marknadsundersökning QuestionPro sömlös integration och synkronisering av marknadsundersökningsdata med din befintliga IT-infrastruktur, såsom CRM-verktyg, Salesforce, Microsoft Dynamics, Tableau, Caspio, Google Sheets, Hubspot och många andra. Med en mängd kraftfulla programintegrationer som stöds av webhooks och API: er har du en perfekt konsekvent och sammanhängande backend-integration för dina data.

Online marknadsundersökningspanel

Mer än 20 miljoner panelmedlemmar

Som en fullserviceleverantör för agil marknadsundersökning erbjuder vi naturligtvis också en online-panel (B2B & B2C), som innehåller mer än 20.000.000 300 XNUMX paneldeltagare som kan väljas enligt mer än XNUMX kriterier. Vi erbjuder dig också ett brett utbud av specialpaneler.

Snabb installationstid och analys i realtid

Förutom en snabb inställningstid garanterar vår professionella panelprogramvara också fullständig kontroll med avseende på datakvalitet och dataretur och ger dig naturligtvis dataanalyser för agila marknadsundersökningar i realtid. Så du har alltid tillgång till resultaten.

”Den flexibla och lyhörda projektledningen uppfyller våra krav på kortvariga och snabba studier i särskilt hög grad. Projektstödets kvalitet och proaktivitet samt hastigheten i implementeringen av rapporteringen uppfyller de högsta kraven. "

Enkelt urval av prov

Urvalet av urvalet för dina marknadsundersökningar är enkelt och bygger på mer än 300 profildata som panelmedlemmarna tillhandahåller när de går in i onlinepanelen. Valet är snabbt och enkelt med ett musklick med hjälp av vår panelprogramvara. Det har också QuestionPro genom en rad specialpaneler för smidig marknadsundersökning.

Hög kvalitet genom permanent övervakning

den QuestionPro Onlinepanelen inom marknadsundersökningsplattformen är föremål för permanenta kvalitetskontroller. Det har också QuestionPro via en tekniskt högt utvecklad datakvalitetskontrollmotor som pålitligt upptäcker dåligt svar. Nya paneldeltagare måste svara på en omfattande katalogkatalog med data om sin levnads- och arbetssituation för att få delta i panelstudier.

Gemenskapen för agil marknadsundersökning

Plattform för kvalitativ och kvantitativ marknadsundersökning

Som en helhetsplattform för agil marknadsundersökning, förutom kartläggnings-, undersöknings-, analys- och panelapplikationer, erbjuder vi också en omfattande marknadsundersökningsgrupp för förvärv och analys av kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningsdata.

Avancerad teknik och funktioner

Fokusgrupper online, idébord, diskussionsforum, ämnesstyrelse, evenemangsplanerare, aktivitetsflöden, engagemangsverktyg som incitament och spelanpassning är bara några av funktionerna i marknadsundersökningsgemenskapen QuestionPro. Marknadsundersökningsgemenskapen innehåller också en tydlig analyspanel som ger dig omfattande insikter i den virtuella gemenskapen, naturligtvis i realtid.

Community-app

Ger snabb åtkomst till marknadsundersökningsgemenskapen från dina communitymedlemmar QuestionPro Du är en app. Communitymedlemmar får push-meddelanden här om nya inlägg och lanserade enkäter, kan snabbt och enkelt skapa och uppdatera sina profiler och delta i diskussioner, skriva i forum och delta i online-diskussioner.

Community för agil marknadsundersökning med en egen registreringsportal

Service för smidig marknadsundersökning

Förutom sofistikerad teknik får du också en högklassig marknadsundersökningstjänst! Denna tjänst täcker alla faser av marknadsundersökningar, inklusive kvalitetskontroll och dokumentation. Med teknik från QuestionPro du kan själv utföra smidig marknadsundersökning. Du kan använda vår tjänst antingen som en "tilläggstjänst" eller som en fullständig tjänst. Lära sig QuestionPro som en fullserviceleverantör för agil marknadsundersökning! Vår marknadsundersökningstjänst kan delas in i fyra områden.

 • Analys av den nuvarande situationen och definition av mål
 • Verktygsval, studiedesign och implementering
 • Övervakning och datainsamling
 • Dataanalys och dokumentation

Som en del av 1:1-livepresentationen kan du också ta reda på hur vi kan erbjuda dig vår service och projektledning för dina marknadsundersökningar.

Vem riktar sig presentationen till?

Onlinepresentationen ”Software and Service for Agile Market Research” riktar sig till professionella marknadsundersökningsföretag såväl som anställda i företag och organisationer som bedriver egen marknadsundersökning och har höga krav på agil marknadsundersökning.

Vad är innehållet?

Du får en omfattande översikt över funktionerna och applikationerna för den webbaserade programvaran för smidig marknadsundersökning QuestionPro liksom vår marknadsundersökningstjänst. Här är ämnena i detalj:

Undersöknings- och analysplattform för agil marknadsundersökning

 • Kort introduktion till marknadsundersökningsplattformen QuestionPro och översikt över lösningsmodulerna
 • Introduktion till QuestionPro Undersöknings- och testredigeringsmodul
 • Samla in data i alla medier
 • Specialfunktioner, frågestyper och applikationer för marknadsundersökningar
 • Utvärderingsalternativ, dataanalys och dataexport
 • Agil marknadsundersökning: verktyg och automatisering av marknadsundersökningar

Marknadsundersökningsgemenskap

 • Presentation av QuestionPro Marknadsundersökningsgemenskap
 • Presentation av modulerna inom marknadsundersökningen
 • Gemenskapsadministration och samhällshantering
 • Engagemangsverktyg
 • Medlemmarnas instrumentpanel och incitament

Online-panel för smidig marknadsundersökning

 • Generell översikt
 • Information om online-panelen och panelprogramvaran
 • Snabb installation av en panelundersökning
 • Anslutning av tredjepartssystem till onlinepanelen
 • Oddshantering och screening
 • Datakvalitet

Agil marknadsundersökningstjänst

 • Nuvarande tillstånd och definition av mål
 • Verktygsval, design och implementering
 • Övervakning och datainsamling
 • Dataanalys och dokumentation
 • Fler tjänster

1:1 live online presentation:

Boka tid med oss ​​om agil marknadsundersökningar och programvara!

Boka tid nu!


Användarrapport: BMW använder marknadsundersökningsplattform från QuestionPro för smidig marknadsundersökning

Du vill få en uppfattning om hur ett av världens ledande företag använder agil marknadsundersökning med teknik och tjänster från QuestionPro fungerar? Läs referensrapporten ”Agile Market Research, som vi delade med Dr. Josef Köster, Team Leader Market Research på BMW, skrev för dig.

Fallstudie (PDF, ca 2 MB)

Testa programvaran för smidig marknadsundersökning nu i 10 dagar utan kostnad

Om du har några frågor om agil marknadsundersökning i förväg, ser vi fram emot att prata med dig. Vi svarar gärna på alla frågor du har via vår kontaktsida. Registrera dig nu för ett 14-dagars gratis test av marknadsundersökningsplattformen QuestionPro och testa alla funktioner, funktioner och utvärderingsalternativ på din fritid och i detalj.

Testa marknadsundersökningar och erfarenhetshanteringsplattform från QuestionPro.

PRÖV DET GRATIS


till artikelöversikten


Vill du hålla dig uppdaterad?
Folgen Sie uns auf Twitter | Facebook | XING affärsgrupp | Link


DELA DENNA ARTIKEL

YTTERLIGARE INFORMATION OM AGILE MARKNADSFORSKNING

DELA ARTIKEL OM FÖRVALTNING AV AGIL MARKNAD

SÖK HITTA

YTTERLIGARE ARTIKLAR FRÅN VÅR BLOGG

PRESSMEDDELANDE

Prenumerera på nyhetsbrev

Genom att skicka formuläret godkänner jag att mina uppgifter kommer att lagras av postleverantören Mailchimp (mailchimp.com) i syfte att skicka nyhetsbrevet. Du kan återkalla lagringen när som helst.
 
Plattform för marknadsundersökningar och erfarenhetshantering

Meddelande om cookies

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användningen och optimera innehållet. Användarinteraktioner utvärderas anonymt. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. Dataskyddsdeklaration av QuestionPro Impressum - QuestionPro Ltd.

Gör ett val för att fortsätta

Ditt val har sparats!

För mer information

Förklaringar

För att fortsätta måste du göra ett kakaval. Nedan följer en förklaring av de olika alternativen och vad de betyder.

 • JAG HÅLLER MED:
  Alla cookies, inklusive spårnings- och webbanalys-cookies, accepteras. IP-adresser anonymiseras i alla fall.

Om du vill använda denna webbplats helt utan cookies, avaktivera cookie-inställningen i din webbläsare. Du kan när som helst ändra din cookie-inställning: Dataskyddsdeklaration av QuestionPro. Impressum - QuestionPro Ltd.

tillbaka